Křesťané Kuřim

Samostatná kázání

Filtr

1.Jan2:1-6 - Tomáš Ilgner-(Samostatná kázání)

5. 8. 2018

Jakub1 - Jonathan Moorhead-(Samostatná kázání)

29. 7. 2018

Jakub1 - Jonathan Moorhead-(Samostatná kázání)

22. 7. 2018

1.Timoteovi 3:8-13 - Radek Kolařík (Samostatná kázání)

15. 4. 2018

Matouš 26:36-46 a 27:27-37 - Radek Kolařík - (Samostatná kázání)

1. 4. 2018

Řím 12:1-2 - Milan Bulák (Samostatná kázání)

18. 3. 2018

Izaiáš 6:1-4 - Lojza Klepaček (Samostatná kázání)

11. 3. 2018

Světlo světa - Wesley Robinson(Samostatné)

4. 2. 2018

Jakub 1 - Jonathan Moorhead-(Samostatná kázání)

7. 1. 2018

Matouš 15:21-28 - Cast.2 - Jonathan Moorhead-(Samostatná kázání)

26. 2. 2017

Matouš 15:21-28 - Cast.1 - Jonathan Moorhead-(Samostatná kázání)

19. 2. 2017

Exodus 19:5-6 - Pavel Steiger-(Samostatná kázání)

29. 1. 2017

Skutky2:36 - Radek Kolařík - (Samostatná kázání)

1. 1. 2017

Židům10:11-25 - Radek Kolařík - (Samostatná kázání)

18. 12. 2016

Židům4:14-16 - Radek Kolařík - (Samostatná kázání)

11. 12. 2016

Matouš 1:18- Petr Jelen - (Samostatná kázání)

4. 12. 2016

Lukáš 17:7-10 - Jonathan Moorhead-(Samostatná kázání)

2. 10. 2016

2.Petrova 1:3-11 - Roman Klusák-(Samostatná kázání)

21. 8. 2016

Žalm 102 - Mojmír Adámek - (Samostatná kázání)

7. 8. 2016

Jakub 3:13-18 - Petr Jelen - (Samostatná kázání)

31. 7. 2016

Soudců 10:6 - Jonathan Moorhead - (Samostatná kázání)

26. 6. 2016

Matouš 28:18-20 - Radek Kolařík - (Samostatná kázání)

19. 6. 2016

Jakub 2:14–26 -Důkaz pravé víry - (Samostatná kázání)

8. 5. 2016

Řimanům 12:9-21 - Radek Kolařík - (Samostatná kázání)

17. 4. 2016

Zjevení1:1-3 - (Samostatná kázání)

10. 4. 2016

1.Tim1:15-16 - Petr Jelen - (Samostatná kázání)

3. 4. 2016

Jon Vermilion - (Samostatná kázání)

27. 3. 2016

- Radek Kolařík - (Samostatná kázání)

20. 3. 2016

Žalm 31 Josh Richert - (Samostatná kázání)

13. 3. 2016

Skutky 9:31 Lance Roberts -(Samostatná kázání)

21. 2. 2016

Fylipským 1:12-26 -Lojza Klepáček-(Samostatná kázání)

31. 1. 2016

Skutky 2:41-47 - Radek Kolařík-(Samostatná kázání)

3. 1. 2016

2.Petrova 3:1-15 - Radek Kolařík-(Samostatná kázání)

27. 12. 2015

Lukas 2:8-20 - Radek Kolařík-(Samostatná kázání)

20. 12. 2015

Židům 5:11 - 6:3 - Nick Kalena-(Samostatná kázání)

15. 11. 2015

Nahum 1:7-8 David Beger (samostatná kázání)

9. 8. 2015

Matouš 28:18-20 - Radek Kolařík (samostatná kázání)

28. 6. 2015

Izariaš 40:8 - Radek Kolařík - (samostatná kázání)

24. 5. 2015

Lukas 24:13-35 -- (samostatná kázání)

10. 5. 2015

Marek 14:1-9 - Alois Klepáček (samostatná kázání)

26. 4. 2015

Jan 5:24-29 - Vzkříšení (samostatná kázání)

25. 1. 2015

1.Petrova 5:5-7 - Pýcha, starosti a pokora (samostatná kázání)

23. 11. 2014

Židům 12:1-3 - Bez mé s vytrvalosti (samostatná kázání)

28. 9. 2014

Žalm 3:1-9 - Nezlomná Důvěra (samostatná kázání)

14. 9. 2014

Marek 11:12-21 - (samostatná kázání)

31. 8. 2014

1 Kor 6:19-20, Fil 2:1-8 - Uctívat s sloužit (samostatná kázání)

24. 8. 2014

Lukáš 5:27-39 - Ježíšova moc odpouštět hříchy (samostatná kázání)

17. 8. 2014

Efezským 5:25-27 - Co je Církev? (samostatná kázání)

10. 8. 2014

Numeri 11:4-35 - Opravdové uspokojení (samostatná kázání)

3. 8. 2014

Marek7:1-23 - O pokrytectví (samostatná kázání)

27. 7. 2014

Skutky 2:14-42 - Jak (ne)zničit svůj sbor (samostatná kázání)

8. 6. 2014

Gal 4:4-8,Ef 1:4-8,Rim 8:15-17 - Velikonoce 2014 – Adoptovan Bohem(Samostatná kázání)

20. 4. 2014

Marek 10:32-42 - Dva způsoby, jak dosáhnout cti, velikosti a uznání (Samostatná kázání)

13. 4. 2014

Žalm 2 - Mesiáš a národy pod železnou berlou (Samostatná kázání)

7. 4. 2014

Filipským 2:19-30 - Charakter křesťanského života (Samostatná kázání)

16. 3. 2014

Co je duchovní růst? (Samostatná kázání)

23. 2. 2014

Marek 10:17-22 - Co potřebují slyšet hledající lidé (Samostatná kázání)

12. 1. 2014

Marek 6:14-29 - Bojíš se lidí nebo Boha? (Samostatná kázání)

1. 12. 2013

Marek 9:42-50 - Radikální následování (Samostatná kázání)

24. 11. 2013

Žalmy 117:1-2 - Sjednocení ve chvále (Samostatná kázání)

10. 11. 2013

Marek 8:11-13 - Znaky trvalé duchovní slepoty(Samostatná kázání)

20. 10. 2013
Jste zde: Hlavní strana 1. Korintským Samostatná kázání