Křesťané Kuřim

Blog

Opravdu ?

vira

Skutky 24

Pavel se ocitá před Felixem, a jako součást své obhajoby říká:
„Věřím všemu, co je napsáno v Zákoně a v Prorocích. A mám naději v Bohu... že jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ Sk. 24:14-15. 


Pavel ve svém životě prošel těžkými utrpeními pro svoji víru ve vzkříšeného Ježíše Krista. Zdá se, že není nic, co ho může zastavit. Pavel má úkol. Pavel ví, kdo mu tento úkol svěřil a Pavel také ví, že se může plně spolehnout na všechno, co je zapsáno v Písmu. Jeho víra v Písmo není jen povrchní nebo intelektuální. Jeho víra je živá a každý den ovlivňovala to, jak Pavel žil. Pavel žil tím, v co věřil. Jeho víra šla ruku v ruce s tím, jak a pro co žil...

Otázka, která mě v této souvislosti napadá, je, jestli i já (a Ty) věřím všemu, co je v Písmu? Nemyslím věřit, že je to tam napsané, nebo věřit jen ve své hlavě, ale věřit tak, jako věřil Pavel. Věřit tak, že to ovlivní Tvůj život!

Opravdu věříš, že jsi stvořen Bohem, a že jeden z důvodů tvého stvoření je oslavovat Krista?
Opravdu věříš, že Bůh nenávidí hřích, a že cenou za Tvé vykoupení byla drahocenná Kristova krev?
Opravdu věříš, že Tě Bůh povolal k životu ve svatosti?
Opravdu věříš, že jsi pouze hospodářem a že všechno, co máš (čas, peníze, energie, rodina, talent, práce, auto, dům...) patří Jemu?
Opravdu věříš, že jsou Ti tyhle věci dány ne pro tvůj požitek, ale proto, aby jsi skrze ně oslavil Krista?
Opravdu věříš, že Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého a že ho můžes svým chováním zarmucovat?
Opravdu věříš, že Bůh myslí vážně když říká, aby jsme všechny své starosti vložili na Něj, protože Jemu na nás záleží? (1Pet 5.7)
Opravdu věříš, že je Bůh svrchovaný, že má absolutní moc nade vším, když procházíš těžkostmi a utrpením?
Opravdu věříš, že od lásky Kristovy nás nemůže nic odloučit? (Řím 8:35-39)
Opravdu věříš, že největším přikázáním je milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a vší svou silou?
Opravdu věříš, že Ti Bůh chce každý den říct něco skrze své slovo?
Opravdu věříš ve věčnost v nebi a ve věčnost v pekle?
Opravdu věříš v Boží spravedlivý soud?
Opravdu věříš ve vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých?
Opravdu věříš, že jednoho dne budeš jako věřící stát před Bohem a budeš skládat účty z toho, jak jsi hospodařil s tím, co Ti bylo svěřeno?
Opravdu věříš, že každý člověk, kterého potkáš a který nemá v Kristu odpuštěny hříchy, skončí ve věčném utrpení v pekle?
Opravdu???

Opravdu věříš tomu, že víra bez skutků je k něčemu platná? Že taková víra je živá a opravdová?
Jakub pod inspirací Ducha Svatého píše: „Víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá.“  Jakub 2:17

Neznamená to, že nás naše skutky spasí a zachrání. Jsme spaseni pouze skrze to, co udělal Ježíš na kříži. Skutky, o kterých Jakub mluví, jsou skutky, které nevedou ke spasení, ale ze spasení pramení.

Pavel věřil a jeho živá víra byla vidět na jeho životě.
Jak jsem na tom já? Jak jsi na tom TY?

Jen něco k zamyšlení...

 

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Opravdu ?