Křesťané Kuřim

Blog

Identita potom aktivita

Náboženství

Náboženství je o aktivitě, která následně produkuje Tvoji identitu. Musíš číst, modlit se, někam chodit, něco jíst, něco nejíst, sloužit, mluvit, trpět, dávat, zpívat, oblékat se (aktivity) k tomu, aby Tě Bůh přijal, miloval Tě a měl v Tobě zalíbení (identita). Děláš něco, aby jsi se někým stal.

Křesťanství

V křesťanství člověk přijímá svou identitu skrze to, co pro něj udělal Bůh v Ježíši Kristu. Bůh nám dává novou identitu, ze které potom plyne naše aktivita. Něco dělám ne aby mě Bůh miloval, ale protože mě JIŽ miloval. Něco dělám ne aby mě Bůh přijal, ale protože mě skrze Krista JIŽ přijal. To, kdo jsem, určuje to, co dělám. Bůh mi dal novou identitu, abych Ho svým životem mohl oslavovat.


Lukáš 8:16-21 – Ježíš říká, že identita, kterou nám dává, je „světlo“ a „rodina.“

Světlo
Ježíš nás učinil světlem k tomu, aby jsme přinášeli Jeho světlo do světa kolem nás. To znamená dobře pracovat, zodpovědně studovat, sloužit lidem, milovat je, modlit se za ně, a každou příležitost využít ke sdílení o Ježíšovi. Otázkou je, před kým skrýváš svoje světlo?

Rodina
Pokud je naší novou identitou to, že jsme součástí jeho rodiny, potom naší aktivitou musí být, že žijeme jako člen této rodiny. Ježíš říká, že ten, kdo je v jeho rodině, slyší, co Ježíš říká a dělá to, co slyšel, že má dělat. Lidé si ale často nepřipadají v místním sboru (církvi, obecenství) jako v rodině; možná proto, že jen slyší, ale dál už nic nedělají...

Co tím myslím se dá vyjádřit na rozdílu mezi večeří v restaurací a rodinnou večeří u Vás doma. V restauraci si sedneš a všichni běhají kolem Tebe. O nic se nemusíš starat a když se Ti něco nelíbí, tak si dokonce můžeš stěžovat. Zkus tohle ale udělat doma svojí mámě... Ne, na rodinné večeři musíš pomoct - nachystat nádobí, uklidit po sobě, dojít do ledničky, koupit pití, atd. V rodině sloužíš a ostatní slouží Tobě. V momentě, kdy nesloužíš a jen si stěžuješ, už ale nejsi u rodinného stolu, ale v restauraci. A to je možná ten důvod, proč se necítíš být součástí rodiny. Když v rodině vidíš nějakou potřebu, tak se ji snažíš uspokojit. V restauraci se můžeš zvednout a jít do jiné...   

Ježíš nám dává novou identitu a na jejím základě nás volá k nové aktivitě. Otázka je, co s tím uděláš.

Jen něco k zamyšlení...

[inspirováno kázáním od Marka Driscolla]

Jste zde: Hlavní strana Blog Identita potom aktivita