Křesťané Kuřim

Blog

Hnutí slova víry - přineslo pro křesťanství něco dobrého?

 

Hnutí slova víry - přineslo pro křesťanství něco dobrého?

autor: Jiří Král

Znám to ze skalního lezení. Funguje to. Jsem deset metrů nad posledním jištěním. Hrozí mi dvacetimetrový pád. V duchu si říkám „Nesmíš nechat strach ovládnout mysl. Máš na to. Musíš si věřit. Věř si!“ Upřeně se zadívám na vrchol skály a představuji si tam sám sebe. Vidím to najednou pozitivně. Jistota se vrací. Dělám další pohyb vzhůru a jde to, jde to opravdu lépe… Vracím se domů ze skal a mám dobrý, vítězný pocit.

 

Když chceš něco dokázat, když chceš mít lepší život, musíš mít správně nastavené smýšlení. A musíš mít víru. O tom by se dala napsat kniha. Ale těch už je! Ze všeho se dá udělat byznys. I z toho naučit lidi smýšlet tak, aby jim život připadal lepší. Knih s podobným obsahem, se každý rok ve světě prodá miliony. Je to lukrativní obchod.

Pro křesťana je tu ale varování. Písmo nás učí, že byli, jsou a budou lidé, kteří se za křesťanství budou jen schovávat za účelem vlastního zisku (kupř. list Judův zejm. verš 16). Nebylo právě toto motivem pro vznik učení a následné šíření Hnutí slova víry (dále jen Hnutí víry - HV)?

 

Pozadí

Počátky HV se datují do 70. let 20. stol. Za hlavní osobnost je obecně považován Kenneth Hagin, často nazýván jako otec HV. Haginova škola víry (RHEMA Bible Training College) v USA měla značný vliv na formování a šíření HV ve světě. Existuje ale dostatečné množství důkazů, že Hagin vycházel z děl E. W. Kenyona 1. Včetně rozsáhlého plagiátorství jeho děl. Kořeny tohoto hnutí najdeme tedy již v 19. století.

E. W. Kenyon byl v době jeho studií v Bostonu ovlivněn ideologií Nového myšlení a Křesťanské vědy. Ačkoli Kenyon ideologii formující se okolo hnutí Nové myšlení později odsuzoval, je těžké se ubránit očividným souvislostem s jeho učením, které bylo vyrabováno K. Haginem a hlavními důrazy těchto metafyzických skupin.

Dalšími vlivnými osobnostmi HV jsou kupříkladu Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer, Joel Osteen a mnoho dalších.

Do české republiky se dostalo v minulosti různými cestami. Za zmínku stojí třeba vliv denominace Slovo Života, jejímž zakladatelem byl Ulf Ekman. V ČR figuruje dřívější mládežnický pastor, dnes misionář a učitel Slova života Carl-Gustav Severin. Tito dva jmenovaní vystudovali přímo na Haginově škole víry v USA. Z Maďarska si do ČR našlo cestu pod hlavičkou Křesťanské společenství Milost. Jinými cestami zformovaná seskupení jsou kupříkladu Církev živého Boha, Církev Nová naděje, Triumfální centrum víry a mnoho dalších.

 

Charakteristika

Toto hnutí je charakteristické významem vedoucích osobností, masovým popularizováním skrze média (TV, knihy atd.) a problémy s finanční transparentností.

Učení HV není jednoduché přesně vymezit. Především proto, že se nezakládá na autoritě Písma a jeho správném výkladu. Vedoucí v těchto církvích a denominacích si upravují učení podle toho, jak se jim to hodí. Má ovšem některé příznačné charakteristiky, kterými se identifikuje.

Mezi nimi je učení o moci víry, pozitivním vyznávání, fyzickém zdravý, materiální prosperitě, autoritě věřícího, významu vizí a Božích zjevení a učení o pověření – pomazání vedoucích osobností.

Aby se čtenář mohl sám přesvědčit o tom, že kritika tohoto hnutí není přehnaná, odkazuji - pro alespoň minimum informací - na semináře Justina Peterse, které jsou přeložené do češtiny a zdarma (legálně) přístupné na webových stránkách www.falesne-evangelium.cz. Čtenář zhlédnutím seminářů, získá reálnou představu, jak HV vypadá a o jaké učení jde. Peters v nich totiž analyzuje mnoho materiálů, které sami propagátoři HV rozšiřují pomocí médií. To dělá jeho semináře zajímavé a objektivní. Lépe než uvádět obsáhlé příklady v tomto článku, je možné vidět konkrétní materiály přímo z HV.

Česká televize uvedla v pořadu Cesty víry díl s názvem Evangelium prosperity, který také doporučuji.

Zde jen malou „ochutnávku“. Jedna z hlavních postav HV Kenneth Copeland, který je dnes opravdu dolarovým miliardářem, ve svém kázání řekl:

„Nejsem miliardář, protože více než miliarda dolarů prošla touto službou. Já jsem miliardář kvůli úkolu, který mi pán zadal, když mi řekl: ‚Chci, abys začal vyznávat miliardářský oběh peněz. Vzhledem k tomu, jak dlouho jsi v milionářském oběhu, vyhráváš milióny, jak přejdeš na miliardářský oběh, vyhraješ miliardy.‘

Tak jsem řekl, ano pane, věřím, že to dostanu. To bylo před lety a já jsem vyznal, že jsem v miliardářském oběhu a že jsem miliardář v království božím.“ (vlastní překlad z videonahrávky z KCM Ministers‘ Conference, January 23, 2008).

 

Přineslo HV pro křesťanství něco dobrého?

Dnes je trendem se snažit vidět vše pozitivně. Navíc panuje strach, abychom se jako křesťané nedostali za hranice posuzování a nezačali odsuzovat.

Propagátoři HV jsou dost chytří, aby vyučovali také něco z toho, co je v souladu s Písmem a praxí pravého křesťanství. Získávají si tím důvěru těch, které chtějí svým učením oklamat. Používají to i jako argument proti kritikům. Mám za to, že ani farizeové a zákoníci, pro které měl Pán Ježíš jen ta netvrdší slova, neučili a nedělali naprosto vše špatně. Nedokážu si ale představit, že by Pán Ježíš řekl něco jako: „Vyberte si od nich to málo, co je dobré a toho špatného si jednoduše nevšímejte.“ Pán Ježíš měl pro náboženské hnutí farizeů a zákoníků jen slova varování. Tím ovšem nevylučoval individuální výjimky (Mk 12:28-34).

Pán Ježíš varuje před odsuzováním druhých (Mat 7:1-2). Přesto potom říká: „Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně“. (Mat 7:17-19 čsp) Není tedy možné říct, že je lepší špatné ovoce HV než žádné. Problémem HV není ani to, že jde o dobrý strom, který občas plodí špatné ovoce. To se stát může. Každý křesťan proto musí mít neustálou ochotu činit pokání a spoléhat se na Boží milost v Kristu. Můj argument je, že ten kdo si dá práci celistvě a objektivně prostudovat učení a praxi HV, musí dojít k závěru, že jde o ten obrazný případ, kde je samotný strom prohnilý.

Písmo nás nikde neučí si snažit brát něco dobrého z toho, co je v samotném jádru špatné. Kupříkladu v listu Efeským apoštol Pavel neučí hledat alespoň něco dobrého, něco obohacujícího na kultu Efeské Artemis. Naopak vysvětluje, že všechno požehnání, spásu, zkrátka vše máme již v Kristu (srovnej Sk 19 a list Efeským). Hledat povzbuzení, poučení, nápravu, nebo cokoli jiného v učení a praxi HV by znamenalo, že máme pochybnosti o dostatečnosti pravého zdroje, ryzího a neposkvrněného, kterým je Kristus a jeho Slovo.

HV svým učením oklamalo a svedlo na scestí obrovské množství lidí. Lidem, pod rouškou křesťanství a ve jménu Pána Ježíše nabízí to, po čem touží hříšná lidská přirozenost. Z lidské chamtivosti a touze po velikášství si udělalo byznys. Neštítí se ani bezohledně těžit ze zoufalé situace nemocných a chudých. A k tomu všemu ještě významně přispělo k dalšímu zhoršení reputace křesťanství v očích nevěřících. Vystavilo jim tak další bariéru na cestě ke Kristu.

To nejlepší co můžeme udělat je se od HV se vším všudy distancovat a varovat před ním ostatní (srovnej Řím 16:17-18, Ef 5:10-11, Tit 3:10-11). Nehledat něco dobrého v něčem, co je v samotném základu špatné. Namísto toho jít k pravému zdroji všeho dobra – ke Kristu a jeho Slovu.

--------------------------------------------------------------

1 vizKenyon's Gospel Publishing Company copyright complaint

Porovnej díla:

What happened from the Cross to the Throne [Seattle: Kenyon's Gospel Publishing Society, 1969, 44-45 / "Christ our Substitute", The Word

of Faith [March 1975]), pp. 1,4,5,7

Identification: A Romance in Redemption [Seattle:Kenyon's Gospel Publishing Society, 1968], 6, 7 / "The Resurrection! What it Gives Us." The Word Of Faith [April 1977], p.5

The Wondeful Name Of Jesus [Seattle: Kenyon's Gospel Publishing Society, 1927], 8, 9, 11 / "The Name Of Jesus: The More Excellent Name";The Word of Faith [April 1976], pp. 4-6

Jesus the Healer [Seattle: Kenyon's Gospel Publishing Society, 1940], p. 90 / "Spirit, Soul, & Body; Part Three: God Heals through the Spirit of Man," Word of Faith [December 1977], p.5

The Bible in the Light of Our Redemption [Seattle:Kenyon's Gospel Publishing Society, 1969], p. 58 / "Incarnation," Word of Faith [December 1978], p. 4

The Two Kinds of Faith [Seattle: Kenyon's Gospel Publishing Society, 1969], pp. 76-84 / Plead Your Case [Tulsa: Faith Library, 1979]), pp. 4-9; cf. pp. 23-32

Two kinds of Life [Seattle: Kenyon's Gospel Publishing Society, 1971], pp. 2-3 / The God Kind of Life [Tulsa: Faith Library, 1981], pp. 1-2, 9 A další.

 

Jiří Král je manžel, otec čtyř dětí a misionář. V rámci příprav pro duchovní službu si nejvíce cení dvouletého kurzu „Cornhill Training Course“, který absolvoval ve Velké Británii. Věnuje se práci s univerzitními studenty a částečně vyučuje na Českém biblickém institutu.

Jste zde: Hlavní strana Blog Hnutí slova víry - přineslo pro křesťanství něco dobrého?