Křesťané Kuřim

Blog

Co charakterizuje baptisty?

 

 

Baptisté mají velmi společného se všemi křesťanskými církvemi. Věří v autoritu Písma svatého a hlásí se k apoštolskému vyznání víry, jehož hlavní články jsou:

 

1. víra v Boha - Otce - Stvořitele
2. v Ježíše Krista - Spasitele
3. V Ducha svatého - Posvětitele.


Jako všechny křesťanské církve vykonávají křest a Večeři Páně, jen v chápání i ve způsobu vysluhování jsou určité rozdíly. 

Odlišují se však hlavně důrazem na osobní víru v Pána Ježíše Krista jako Spasitele a Pána. Baptisté věří, že nikdo - ani církev, ani stát, ani kdokoliv jiný nemá právo ovlivňovat ani možnost zprostředkovat osobní vztah věřícího k Bohu, ke kterému smí každý, kdo ho hledá, přistupovat skrze Ježíše Krista. Tuto výsadu baptisté nazývají "všeobecným kněžstvím" nebo též "kněžstvím všech věřících"; patří k ní i závazek vydávat o své víře a o svém spasení svědectví ostatním. 

Ján Šaling a kol.: Niesli svetlo evanjelia. BJB, Bratislava 1988, s. 11

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Baptisté Co charakterizuje baptisty?