Křesťané Kuřim

Blog

Co je spasení?

 

 

Spasení je záchrana od spravedlivého Božího soudu, který čeká na každého hříšníka. Spousta lidí si myslí, že spasení znamená záchranu od nás samotných, nebo od ďábla, ale to není pravda. Všichni, kteří zhřešili proti Bohu, spadají pod Boží soud. Tento soud je znám jako zatracení, při kterém Bůh odsuzuje do věčného pekla všechny ty, kteří Ho 'urazili' porušením Jeho zákona. 


 To neznamená, že je Bůh neférový. Ukazuje nám to, že Bůh je svatý. Bůh musí potrestat hříšníky. Bůh ale připravil způsob, cestu záchrany, k tomu, aby lidi nemuseli čelit Jeho spravedlivému soudu. To nám ukazuje, že Bůh je svatý, ale i milující zároveň. Každou z těchto kvalit musí projevovat rovnoměrně. To znamená, že záchrana od Božího hněvu je to, co se nazývá spasení

Spasení je pouze a jedině skrze Ježíše Krista, v kterém Bůh přišel na zem v těle (Jan 1 1, 14), který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. (1 Kor 15, 1-4) 

Tohle je, jak funguje spasení: všichni jsme zhřešili proti Bohu a zasloužíme si soud. Ježíš Kristus nikdy nezhřešil, on nikdy neporušil Boží zákon (1 Pet 2, 22) – žil dokonalý život. Proto je to jedině on, kdo je dokonale spravedlivý, a který může stát před Bohem. Když zkorumpovaní židovští vůdci donutili Řím, aby ukřižoval Ježíše, tak si Bůh použil toto ukřižování k tomu, aby vložil hříchy celého světa na Ježíše Krista (1 Pet 2, 24, 1 Jan 2,2). Ježíš vzal naše hříchy na sebe (2 Kor 5, 21). 

Ukřižování bylo místem, kde Ježíš vzal naše hříchy na své tělo a trpěl namísto nás (Iz 53, 5). Nezapomeňte, že žádný hříšník se nemůže zalíbit Bohu a žádný hříšník nemůže přinést dokonalou oběť za své hříchy. Pouze Pán Ježíš, který je Bohem a který přišel na tuto zem něco takového může udělat. 

Jelikož nemůžeme udělat žádnou spravedlivou věc, proto se sami nemůžeme zalíbit nekonečně svatému a spravedlivému Bohu. Ježíš, který je dokonale spravedlivý před Bohem Otcem, za nás zemřel. On udělal to, co jsme my sami udělat nemohli. 

Pokud chceš uniknout spravedlivému Božímu soudu, potom musíš vložit svoji důvěru v Boží oběť. Potřebuješ být učiněn spravedlivým před Bohem a to je možné pouze Božím způsobem. Je nám nabídnuta Kristova spravedlnost a na nás je, abychom ji přijali, důvěřovali mu a uvěřili v to, co Ježíš udělal. To je, proč bible říká,že jsme zachráněni z milost skrze víru (Ef 2, 8). 

Když uvěříš v to, co Kristus vykonal na kříži, potom ti je dána Jeho spravedlnost, stejně tak jako tvoje hříchy byly dány jemu. Je to jakási výměna. On dostává tvoje hříchy a ty přijímáš Jeho spravedlnost. Když vložíš důvěru v Krista a v to, co udělal, tak v ten moment přijímáš věčný život a nikdy nebudeš čelit Božímu soudu (Jan 10, 27-28).