Křesťané Kuřim

Blog

Co můžu očekávat?

 

 

Cokoli děláš, předtím než se něčemu odevzdáš měl by sis vypočítat cenu té věci. Měl by si vědět, co očekávat, když se staneš křesťanem. Ne vždy je to jednoduché. Bůh po nás žádá poctivost, upřímnost, věrnost, pravdivost atd. Do světa morálního relativismu takové absolutní vlastnosti příliš nezapadají. Může tě to něco stát.


 Jestliže se staneš křesťanem, a potom pokračuješ v životě hříšným způsobem, Duch Svatý bude laskavě a přesvědčivě povzbuzovat tvé srdce a přivede tě na místo pokání (lítosti). On je vytrvalý. On se nevzdá a tak někdy pokání bude obtížné, hlavně jestliže ti ukáže abys vyznal své hříchy ostatním a uvedl věci na správnou míru. 

Musíš porozumět tomu, že jestli se staneš křesťanem, už nejsi dále sám sebouDáš sám sebe Pánu a On tenhle závazek bere velmi vážně. On tě nenechá ve tvých hříších. Bude v tobě pracovat a postupně tě přivede na nové místo ve tvém životě. Bude pracovat na tvých špatných zvycích a špatných věcech, které se bude snažit dostat pryč ze tvého života. Zajisté to neznamená, že se staneš dokonalým. Znamená to, že Bůh bude pracovat ve tvém srdci, abys ses podobal více Panu Ježíši. To můžeš očekávat, protože Bůh žije v srdcích všech těch kdo přijali Krista.
( Jan 1:12, 14:23). 

Být zachráněný je jednoduché. Musíš uvěřit v to, co pro tebe udělal Pan Ježíš, přijmout ho jako spasitele, požádat ho aby ti odpustil všechny tvé hříchy, a nedůvěřovat v nic jiného (včetně tvých vlastních "dobrých skutků“) pro tvé místo v nebi. Být spasen je jednoduché.Ta těžší část je ta, co následuje po tom, co se staneš křesťanem, když přichází Pán, aby v tobě žil a začíná tě měnit - k lepšímu. Někdy to bývá trochu těžké, ale jindy tě to vede k vděčnosti

Bůh tě přijímá takového jaký jsi, ale nenechá tě takovým jakým jsi. Když se chceš stát křesťanem očekávej, že se tvůj život změní. Ne vždy si budeš rozumět se svými starými kamarády a buď připraven, že mnoho z tvých starých zvyků a přání bude rovněž změněno. To vše co můžeš čekat, ale má to cenu


Jedna poslední věc 

Je tu ještě jedna naděje na závěr, které by sis měl být vědom, jestli se staneš křesťanem: spasení. Jinými slovy, unikneš spravedlivému Božímu souduVěčné peklo je to co čeká ty, kteří neuvěřili v to co pro ně Ježíš udělal na křížiStát se křesťanem znamená, že utečeš soudu. Toto je pro tebe samozřejmě ten největší přínos.

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Základní otázky Co můžu očekávat?