Křesťané Kuřim

Blog

Co ostatní náboženství?

 

 

Na světě existuje mnoho různých náboženství, která nevyučují stejnou věc. Ve skutečnosti si spousta z nich protiřečí. To znamená, že není možné, aby všechna z nich byla pravdivá a také to znamená, že nemůžeme říct, že jsou různými cestami ke stejnému Bohu. Co tedy řekneme ohledně ostatních náboženství, když je porovnáme s křesťanstvím? Stručně řečeno, všechna ostatní náboženství jsou falešná. 


 Pokud je Ježíš tím, o kom říká, že je (Bohem, který přišel na tuto zem), potom cokoliv řekne je autoritativní a pravdivé. Ježíš prohlásil, že je ta cesta, ta pravda a ten život a že nikdo nepřichází k Otci než skrze něj Jan 14, 6. Už jenom v tomto verši vidíme, že podle Ježíše je jakákoliv jiná cesta falešná. 

Křesťanství zakládá svou pravdu a své doktríny na slově Božím, Bibli. V slově Božím se Ježíš prohlašuje za jedinou cestu. Protože udělal mnoho zázraků, vzkřísil lidi z mrtvých, utišil rozbouřené moře, uzdravoval nemoci a sám přemohl smrt a vstal z mrtvých, proto jsme nuceni čelit realitě Jeho slov. Je to, co řekl, pravda nebo ne? Buď je Ježíš lhář, blázen nebo je Pán a Bůh. Nikdo jiný v historii, kromě Ježíše Krista nenaplnil detailně proroctví, neukázal mnoho zázraků před očitými svědky nevstal z mrtvých. Ježíš je jedinečný. 

Lidé, kteří jsou křesťani, uvěřili a dali svoji důvěru v to, co řekl Ježíš, věříme v to, co řekl a co udělal. Ať se ti to líbí nebo ne, Ježíš je ten, kdo prohlásil, že je jedinou cestou k Bohu. Není to křesťanství, které je „úzkoprsé“, ale je to Ježíš. Říct, že ostatní náboženství mohou být pravdivá, znamená říct o Ježíšovi, že je falešný. Říct, že k Bohu vedou i jiné cesty, znamená, že nás Ježíš klamal. A tady se dostáváme k jádru věci. Buď je Ježíš tím, o kom řekl, že je a potom to co řekl, je pravdivé, a nebo je lhářem.

Toto je volba, kterou musíš udělat. Buď uvěřit v to, co říkal, anebo odmítnout Jeho slova.

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Základní otázky Co ostatní náboženství?