Křesťané Kuřim

Blog

Co je hřích?

 

 

 

Hřích je porušení Božího zákona. Pokud Bůh řekne „nelži“ a ty lžeš, porušil jsi Boží zákon a zhřešil si. Když hřešíš, urážíš tím Boha, protože je to Jeho zákon, který ty porušuješ. Ten důvod, proč Bůh říká „nelži“, „nepodváděj“, je proto, že tyto zákony odrážejí morální čistotu Boží přirozenosti. To znamená, že zákon je odrazem Božího charakteru. Je špatné lhát, protože Bůh nelže, je špatné krást, protože Bůh nekrade atd. Morální zákon není svévolný, nebo libovolný, ale je založen na boží svatosti. 


Číst dál...

Je Bible inspirovaná?

 

Učení o inspiraci Bible znamená, že Bible je ve svých originálních spisech vdechnutá Bohem a je tedy Božským produktem. A protože je Božským produktem, jsou originální spisy bezchybné. Kopie těchto spisů inspirované nejsou. My máme kopie inspirovaných spisů. 

 

Číst dál...

Co je Bible?

 

 

Bible je sbírkou 66 knih, napsána 40 autory ve třech různých jazycích na třech různých kontinentech v rozmezí přibližně 1600 let. Bible o sobě prohlašuje, že je inspirovaná a bezchybná. To znamená, že bible o sobě říká, že je od Boha a že je naprosto bezchybná ve věcech, o kterých učí. 

Číst dál...

Kdo je Ježíš?

 

Ježíš je ústřední postavou křesťanství. Řekl o sobě: „ Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.“ (Jan 14,6) Ježíš se také prohlásil za vtěleného Boha.

Číst dál...

Jste zde: Hlavní strana Blog Základní otázky