Křesťané Kuřim

Blog

Opravdu ?

vira

Skutky 24

Pavel se ocitá před Felixem, a jako součást své obhajoby říká:
„Věřím všemu, co je napsáno v Zákoně a v Prorocích. A mám naději v Bohu... že jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ Sk. 24:14-15. 

Číst dál...

"Dotáhnutí prodeje do konce" - nebiblický komponent moderní evangelizace

Autor: Tony Miano
Překlad: Roman Zachoval
Převzato z http://www.onthebox.us/2012/07/closing-deal-unbiblical-component-of.html

 

Čas od času se lidé ptají: „Kolik lidí jsi přivedl ke Kristu?“ A moje odpověď je: „Všechny“. Když sdílím evangelium, tak všechny ty, se kterými mluvím, přivádím ke kříži, kde je nechávám v rukou svrchovaného Stvořitele a Spasitele. Spasení je z Boha. Já jsem čistě jen jeden z Jeho vyslanců. 

Číst dál...

Byl to Ježíšův nápad!

boure


Lukáš 8:22-25
Jednoho dne nastoupil Ježíš se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavíme se na druhý břeh jezera." Cestou usnul. Vtom se na jezero přihnala větrná bouře. Vlny se zvedaly velmi vysoko, loď se plnila vodou a byla v nebezpečí, že se potopí. Učedníci ho vzbudili a volali: "Pane, Pane, utopíme se!" Ježíš vstal, poručil větru a utišil vlny. V nastalém tichu se zeptal učedníků: "Kde zůstala vaše víra?" Byli celí vyděšení a udivení a říkali si mezi sebou: "Kdo to jen může být, že ho i vítr a vlny poslouchají?"

Číst dál...