1 videos
 

Reformace | Biblická konference 2017

Vyučování z Biblické konference 2017 na téma Reformace. Pozornost byla věnována také biblickým textům, které ovlivnily reformátory.

Otevřít sérii

6 videos
 
6 audios

1. Janova

Každý křesťan občas potřebuje ujištění. Aby však nešlo o pouhé chlácholení, jistota musí být postavená na pravdě. Apoštol Jan nastavuje zrcadlo čtenářům hned v několika směrech, aby mohli ověřit pravost jejich spasení a nabýt naprosté jistoty, ať už bude říkat kdokoliv cokoliv.

Otevřít sérii

7 videos
 

Modlitba Páně | Biblická hodina

Když učedníci prosí Ježíše, aby je naučil modlit se, nedostávají jednu formuli, ale jedinečné vyučování o tom, s jakými motivy a o čem může rozjímat naše srdce, pokud přistupujeme před Boží trůn milosti v modlitbách.

Otevřít sérii

7 videos
 

XcamP 2017

Série kázání z křesťanského festivalu XcamP 2017. Tématem prolínajícím všemi vyučováními bylo “Buď – anebo”.

Otevřít sérii