1 videos
 

Biblická konference 2017

Vyučování z Biblické konference 2017 na téma Reformace. Pozornost byla věnována také biblickým textům, které ovlivnily reformátory.

Otevřít sérii

2 videos
 
1 audios

1. Janova

Každý křesťan občas potřebuje ujištění. Aby však nešlo o pouhé chlácholení, jistota musí být postavená na pravdě. Apoštol Jan nastavuje zrcadlo čtenářům hned v několika směrech, aby mohli ověřit pravost jejich spasení a nabýt naprosté jistoty, ať už bude říkat kdokoliv cokoliv.

Otevřít sérii

7 videos
 

Modlitba Páně | Biblická hodina

Když učedníci prosí Ježíše, aby je naučil modlit se, nedostávají jednu formuli, ale jedinečné vyučování o tom, s jakými motivy a o čem může rozjímat naše srdce, pokud přistupujeme před Boží trůn milosti v modlitbách.

Otevřít sérii

10 videos
 

Blahoslavenství | Biblická hodina

Záznamy z biblických hodin na pasáže z Matoušova evangelia, které zaznamenávají Blahoslavenství, jak je vyučoval Kristus.

Otevřít sérii

27 videos
 
4 audios

Genesis

První kniha Bible, která začíná záznamem o tom, jak Bůh stvořil zemi, zahrnuje mnohem více, než jen to. Hospodin pokládá základ zbytku Písma a důvodu, proč přišel Ježíš Kristus na zem, aby usmířil lidi s Bohem.

Otevřít sérii

39 videos
 

1 Korintským

Sbor v Korintu byl zmítán nejednou těžkostí a apoštol Pavel, pověřený samotným Kristem, v jeho autoritě píše dopisy tamním křesťanům. První z nich vede místní církev do zralosti v oblastech jako čistoty života nebo sborového pořádku.

Otevřít sérii