Veliké díky drahému bratru Ondřejovi Kutému za překlad, titulky a všechnu další práci, kterou s tímto kazáním měl i za jeho laskavé svolení ho převzít pro náš kanál. https://www.facebook.com/reformovani https://www.youtube.com/WIRAcz This video reproduced with permission from Ligonier Ministries. Discover more Ligonier resources at www.ligonier.org

Číst

1. Timoteovi 1:8-11: Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitěa je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného […]

Číst

1. Timoteovi 1:7-11: Chtějí být učiteli Zákona, a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitěa je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, […]

Číst

#02 Falešní učitelé v církvi | 1. Timoteovi

1. Timoteovi 1:3-7. Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a […]

Číst

#01 O přijetí slova | Podobenství

Kvůli čemu existuji podobenství a proč je Ježíš používal? Můžeme chápat jednotlivé věci v těchto vyučováních, jak chceme? Možná nejznámějším podobenství o rozsévači (Lukáš 8:5-15) otevíráme novou sérii vyučování na biblických hodinách.

Číst

1. Timoteovi 1:1-2 Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce [našeho] a Krista Ježíše, Pána našeho.

Číst