27 videos
 
4 audios

Genesis

První kniha Bible, která začíná záznamem o tom, jak Bůh stvořil zemi, zahrnuje mnohem více, než jen to. Hospodin pokládá základ zbytku Písma a důvodu, proč přišel Ježíš Kristus na zem, aby usmířil lidi s Bohem.

Otevřít sérii

50 videos
 

1. Korintským

Sbor v Korintu byl zmítán nejednou těžkostí a apoštol Pavel, pověřený samotným Kristem, v jeho autoritě píše dopisy tamním křesťanům. První z nich vede místní církev do zralosti v oblastech jako čistoty života nebo sborového pořádku.

Otevřít sérii