#03 Milovat druhé | 1. Janova 2:7-14

1. Janova 2:7-14. Milovat druhé není pouze Boží přikázání, které se máme snažit následovat. Je to něco, co ukazuje na skutečné znovuzrození člověka. Křesťané poznali Boží lásku a proto milují i druhé.

Otevřít

#02 Znaky opravdového křesťana | 1 Janova 2:1-6

1 Janova 2:1-6. Jedna věc je říkat, že jsem křesťan, druhá křesťanem opravdu být. Apoštol Jan píše: „A podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.“ Podle čeho poznáme, že jsme skutečně znovuzrození? Kde hledat jistotu, že patřím Kristu?

Otevřít