Středa 01 | Řešení konfliktů, 2. část

1 Petrův 5:6: Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. “Musíme odmítnout radu naší pýchy a přijmout příkaz našeho Pána, který říká “pokořte se”, protože pokorní budou nakonec vyvýšeni, ale pyšní budou hrozivě pokořeni.” (- Jon Bloom) Záznam z rodinného pobytu 2017. Řečník Chris Goerner.

Otevřít

Středa 03 | Usmíření

Jakub 4:1-4: Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud — z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. Cizoložníci a cizoložnice! […]

Otevřít