Sola Gratia – jedině milostí | Co je evangelikalni? ZOD 2011

Celý playlist najdete zde:

Odebírat Křesťany Kuřim mužete zde:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Webové stránky Zápasu o duši jsou tady:
http://www.reformace.cz/

Youtubový kanál Zápasu o duši je tady:
https://www.youtube.com/channel/UCitmibrIw3tAP5rLlm4tDEA

Spasení z pouhé milosti Boží – to je základní kámen světové reformace a základní stavební kámen křesťanství jako takového. Bez Boží milosti není nic takového jako spasení. Bez Boží milosti zůstává jenom lidská snaha získat si Boha nějakým vlastním způsobem, dobrými skutky, „svatým“ životem, oběťmi, … Lidská pýcha se vždy pozvedá především proti Boží milosti, protože hříšná přirozenost člověka se nechce smířit s vlastní neschopností zachránit sebe sama. A tak lidé diktují Bohu vlastní způsoby záchrany.

Ve mém příspěvku si objasníme, co to znamená spasení z milosti, přímo z textu Božího Slova si ukážeme přesný význam této fráze, a dotkneme se také některých současných pojetí spasení a výkladů ‚Sola Gratia‘, která jsou běžně rozšířena v křesťanských církvích.

Jaroslav Kernal, DiS., starší Biblického společenství křesťanů a zodpovědný redaktor Zápasu o duši. Když se v průběhu svého univerzitního studia stal křesťanem, tak začal dálkově studovat Evangelikální teologický seminář a připravovat se na službu na Božím díle. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a na část úvazku pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor a k tomu pracuje jako zodpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou vychovávají dvě děti.

Napsat komentář