Boží slovo vede křesťany k tomu, aby prohlubovali svoje poznání Pána, protože čím více jej známe, tím více budeme vědět, jaký je, jací máme sami. Nejen to, pevné přesvědčení o Božím charakteru bude formovat naše chování, reakce v různých situacích, zkrátka náš charakter. Kromě čtení Bible a času při poslouchání kázání bychom Vás rádi pozvali k dalšímu studiu Písma. Jedinečným nástrojem pro Vás může být Český biblický institut.

Webové stránky institutu s veškerými informacemi - www.biblickyinstitut.cz.
E-mailový kontakt: info@biblickyinstitut.cz

Proč ČBI?

Stejně jako dříve i dnes církev potřebuje připravovat muže a ženy pro službu. Aby byli křesťané a vedoucí pracovníci řádně připraveni pro tak velký úkol, jakým je služba v církvi, musí svoji službu zakládat na Bohem inspirovaném a bezchybném Slově. Proto se upřímně a pokorně snažíme podílet na vzdělávání Kristových služebníků v místních církvích.

Český biblický institut je jedinečný tím, že sídlí v místním sboru. V některých školách probíhá teologické vzdělávání nezávisle na církvi, což může způsobit propast mezi teologickými poznatky a jejich praktickým uplatněním. Snažíme se proto zdůrazňovat, že naučené poznatky je třeba převádět do praxe. Studium ČBI bude probíhat ve sboru BJB Kroměříž, kde budou mít studenti příležitost v rámci programu sloužit; stejně tak i ve svých domácích sborech. V pastorech a učitelích těchto církví budou mít studenti své mentory. Od nich se budou učit uplatňovat v praxi to, co se naučili ve škole.

Studenti ČBI budou vedeni k tomu, aby přijímali Boží Slovo jako rozhodujícího a spolehlivého průvodce křesťanským životem a službou. V rámci programu budou rozvíjet své schopnosti do hloubky studovat Bohem inspirované a bezchybné Slovo a správně mu rozumět. Budou také vedeni k posilování posvěceného charakteru v osobním životě i službě. Studenti programů druhého a třetího stupně se budou učit jak vykládat Boží Slovo.

Výhody ČBI

Služebníci v církvi si obvykle nemohou dovolit zanechat své služby nebo dokonce pracovního místa kvůli dosažení biblického vzdělání. Harmonogram ČBI je jedinečný tím, že je připraven právě pro ně, protože v sobě kombinuje distanční vzdělávací program, školní výuku jednou měsíčně a spolupráci s místní církví.

Nabízené studijní programy

1. Základy křesťanské víry 1 & 2

Tyto programy jsou určeny křesťanům, kteří chtějí růst v porozumění Božímu neomylnému Slovu, růst ve vztahu s Bohem a být efektivnější ve své službě Pánu Ježíši Kristu. Celkový program se skládá ze dvou školních roků, přičemž je možné vybrat si, zda student absolvuje jen jeden nebo oba. První je složen ze dvou částí: Přehled Starého a Nového zákona a Praktická Teologie. Druhý program se skládá ze tří částí: Principy výkladu Bible, Přehled křesťanských doktrín, Apologetika a evangelizace. Oba programy trvají 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů.

2. Biblické poradenství 1 & 2

ento studijní program je navržen tak, aby naučil studenty, jak správně vykládat Písmo a jak tyto pravdy uvádět v milosti a v pravdě do každodenního života, do evangelizace, poradenství a učedníkování. Záměr programu je vybavit studenta k praktické schopnosti biblického poradenství, které stojí na biblických základech. Tento program je určen absolventům Základy křesťanské víry či podobného programu, mužům a ženám, kteří touží růst v porozumění Božího slova, a kteří chtějí Božím slovem sloužit dalším. Školní rok trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů (vždy jednou měsíčně – pátek večer a sobota).

3. Výklad kázání Bible 1 & 2

Tento program je určen absolventům Základy křesťanské víry či podobného programu, mužům, kteří touží růst v porozumění Božího slova, a kteří chtějí Božím slovem sloužit dalším. Program je užitečný pro všechny, kdo vedou biblické studium, vyučují skupinku mládeže nebo kážou z kazatelny. Program sestává ze dvou částí, pro první a druhý rok.

4. Magisterský program (M.Div.)

Tento program je nabízen prostřednictvím naší sesterské školy European Bible Training Center v Berlíně. Je určen pastorům a učitelům. Výukovým jazykem je angličtina. Program trvá 6 let. Některé z těchto magisterských předmětů budou vyučovány přímo na naší škole v Kroměříži.