Jako sourozenci v Ježíši Kristu spolu trávíme kromě pravidelných bohoslužeb i další čas, abychom se mohli navzájem podpírat v doporovázet v následování Pána a Spasitele. Setkáváme se jako muži a ženy zvlášť, abychom mohli ještě konkrétněji a otevřeněji sdílet své životy.

Skupinka pro muže se koná každé úterý od 19:00 a trvá přibližně něco přes hodinu. Scházíme se buď v prostorách sboru nebo u někoho doma. Pokud byste měli zájem skupinku navšvítit, neváhejte se zeptat například prostřednitvím e-mailu krestanevkurimi@gmail.com.

Co zde děláme? Co si vzít s sebou? Na skupinkách se kromě sdílení o životě, modliteb, rozhovorů věnujeme studiu různých křesťanských knížek. Přibližně jednou za dva týdny se vydáváme směrem mezi lidi sdílet se o Kristu s druhými. Bible není nikdy špatný začátek ohledně toho, co si s sebou vzít. 🙂

Jaké knížky se probírají? Momentálně otevíráme Výcvik zbožného muže od Kenta Hughese. Společně jsme prošli knížky jako Úsilí o svatost (Jerry Bridges), Evangelizace a Boží svrchovanost (J.I. Packer), Nástrojem v Božích rukou (P.D. Tripp) a další.