7 videos
 

XcamP 2017

Série kázání z křesťanského festivalu XcamP 2017. Tématem prolínajícím všemi vyučováními bylo „Buď – anebo“.

Otevřít sérii

8 videos
 
8 audios

Modlitba Páně | Biblická hodina

Když učedníci prosí Ježíše, aby je naučil modlit se, nedostávají jednu formuli, ale jedinečné vyučování o tom, s jakými motivy a o čem může rozjímat naše srdce, pokud přistupujeme před Boží trůn milosti v modlitbách.

Otevřít sérii

9 videos
 
8 audios

Blahoslavenství | Biblická hodina

Záznamy z biblických hodin na pasáže z Matoušova evangelia, které zaznamenávají Blahoslavenství, jak je vyučoval Kristus.

Otevřít sérii

9 videos
 
8 audios
10 videos
 
8 audios

1. Janova

Každý křesťan občas potřebuje ujištění. Aby však nešlo o pouhé chlácholení, jistota musí být postavená na pravdě. Apoštol Jan nastavuje zrcadlo čtenářům hned v několika směrech, aby mohli ověřit pravost jejich spasení a nabýt naprosté jistoty, ať už bude říkat kdokoliv cokoliv.

Otevřít sérii