#20 Nezcizoložíš | Matouš 5:27-30

Matouš 5:27-30 '“Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům] : "Nezcizoložíš." Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak , že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých […]

Continue reading