#41 Ježíšova moc nad démony | Matouš 8:28-34

Matouš 8:28-34 A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. A hle, zakřičeli: „ Co je ti po nás, [Ježíši,] Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“Daleko od nich se páslo stádo mnoha vepřů. Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“Řekl jim: „Jděte!“ Oni vyšli a odešli do vepřů; a hle, celé stádo [vepřů] se zřítilo po svahu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných. A hle, celé město vyšlo naproti Ježíšovi; a když ho spatřili, poprosili ho, aby odešel z jejich území.

Přidat komentář