Rok 2000

Historie Kuřimského sboru začíná v roce 2000, kdy zde Pán Bůh znovurzrodil dva mladé studenty, Romana a Martina. V Kuřimi nebyl žádný biblický sbor, kde by mohli naslouchat kázanému božímu slovu a tak hledali někoho, kdo by je jezdil z Bible vyučovat.

Roman, první zleva, je dnes kazatelem sboru v Lovosicích. Martin, druhý zleva, je dnes nosným pilířem sboru v Aši.

Rok 2001/2002

Na přelomu let 2001 a 2002 jsme začali s bratrem Aloisem Klepáčkem dojiždět do Kuřimi a těmto bratřím se věnovat. Nejprve jsme se scházeli nad Biblí v parku a lese, v zimě poskytlo útočiště auto. Později Pán Bůh dal i vnitřní prostory, kam jsme zvali ke studiu Bible další mladé lidi.

 
 
 

Rok 2003/2004

Misijní práce se v Kuřimi rozrůstala mezi studenty i dospělými. Velký podíl na tom měla také Laura, která zde začala učit angličtinu a pracovat s ženami. V této době bylo zřejmé, že desetitisícová Kuřim potřebuje, aby zde vznikl místní sbor, který bude kázat evangelium Pána Ježíše Krista.

Z Boží milosti mohla naše rodina v Kuřimi koupit domek a biblické vyučování přesunout nejdříve do obyvacího pokoje a později do velké předělané garáže. Ve stejné době se do Kuřimi přistěhovali Jelenovi, kteří také chtěli, aby v Kuřimi vznikl místní sbor. Postupně jsme se začali scházet k biblickému studiu i u nich doma.

 
 
 

Rok 2010

V roce 2010 jsme z Boží milosti mohli začít pronajímat prostory bývalé diskotéky v budově, která je v Kuřimi přímo na hlavní silnici, kousek od nádraží. Pán Bůh Kuřimské práci žehnal a přidával další lidi.

 
 
 

Rok 2012

V roce 2012, dvanáct let od začátku naší práce dal Pán Bůh oficiálně vzniknout sboru Křesťané Kuřim, který měl své starší a členy, a který také dál pokračoval v evangelizaci a učednictví.

 

Rok 2013 až 2022

I v těchto letech byl Pán Bůh vůči Kuřimskému sboru věrný a milostivý. Sbor z Jeho milosti mohl růst do šířky  ⁠⁠⁠⁠⁠ tak jak Pán Bůh přidával další lidi, ale také do hloubky  – ⁠⁠⁠⁠⁠tak jak lidé rostli v poznání a lásce vůči Pánu Ježíši Kristu, našemu drahému spasiteli.

Rok 2023

Z Boží milosti se nyní do Kuřimského sboru sjíždí každou neděli kolem stovky lidí. Mnozí z nich cestují 30 až 45 minut. Někteří ale i přes dvě hodiny, protože v jejich okolí není sbor, který by věrně kázal Písmo.

 

Prosba o pomoc s budovou

Kuřimský sbor je nyní v situaci, kdy se dlouhodobě modlí za větší prostory nejen na nedělní bohoslužby, ale i pro další služby.

Nedávno jsme dostali časově omezenou nabídku od majitelů budovy, kterou částečně pronajímáme, k jejímu celkovému odkoupení. Koupení celé budovy by vyřešilo naše potřeby a umožnilo nám rozšířit naši modlitebnu. Navíc bychom získali prostory pro práci s mládeží a dětmi, ubytovací prostory pro lidi a stážisty ze sboru a mnoho dalšího.

I když je Kuřimský sbor velice štedrý, je pro nás nemožné z našich řad vybrat potřebných 20 milionů.

Tímto vás chci požádat především o vaše modlitby, ale také o finanční pomoc Kuřimskému sboru.

Sborové číslo účtu na sbírku pro budovu je:

2202647485/2010
IBAN: CZ9120100000002202647485
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Vřele děkujeme za vaši podporu.

Za sbor Křesťané Kuřim,
Radek Kolařík
kazatel

Adresa pro zahraniční platby:
Křesťané Kuřim, z.s.
Smetanova 572
664 34 Kuřim