Církevní členství je vztah, který se vyznačuje vzájemným formálním závazkem mezi křesťanem a jedním místním sborem, kdy starší potvrzují vyznání věřícího ohledně evangelia a slibují, že budou poskytovat pastýřský dohled, zatímco věřící slibuje oslavovat Boha podřizováním se milujícímu dohledu kvalifikovaných starších, věrným účastněním se každotýdenních společných bohoslužeb, každodenním úsilím o svatost, nezištnou službou, radostným dáváním, soustavné evangelizaci a cílevědomého budování ostatních členů skrze vzájemnou modlitbu, vybízení, napravování a povzbuzování.

Pokud máte touhu se stát členem Křesťané Kuřim, vyplňte prosím ručně nebo na počítači žádost o členství