Nabízíme Vám několik knih, které jsou volně zdarma ke stažení. U každé z následujících knížek naleznete odkaz na stažení, případně stačí kliknout na obrázek. Knihy jsou zaměřeny především na to nejdůležitější a co rozhoduje o věčnosti, na evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Nezdráhejte se knihy sdílet s dalšími lidmi!

Nepromarni svůj život

John Piper: „Byla doba, kdy jsem nechápal, že usilovat o Boží slávu je vlastně totéž, co usilovat o svou vlastní radost. Dnes vidím miliony lidí, jak marní své životy, protože si myslí, že jde o dvě různé cesty, a ne o jednu. Musím vás však varovat. Cesta radosti, která vyvyšuje Boha, vás bude stát celý váš život. Ježíš řekl: „…kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.“ Jinými slovy, je lepší svůj život ztratit, než ho promarnit… Tato kniha není o tom, jak se vyhnout zraňujícímu životu, ale jak se vyhnout promarněnému životu.“

Bůh nás stvořil k tomu, abychom žili s jedinou vášní: vášní radostně zobrazovat Jeho nejvyšší vznešenost ve všech oblastech života. Promarněný život je život bez této vášně. Bůh nás povolává k tomu, abychom se modlili, přemýšleli, snili, plánovali a pracovali ne k vyvýšení nás samotných, ale k jeho oslavě ve všech oblastech našeho života.

Autor: John Piper
Počet stran: 184

ODKAZ KE STAŽENÍ: - ZDE -

Pro Vaši radost

Přečíst tuto brožurku nezabere mnoho času, přesto však v životě čtenářů může způsobit zásadní změnu. John Piper ji napsal jako evangelizační nástroj, který má křesťanům pomoci vysvětlit svým nevěřícím přátelům, že vztah s Bohem skrze Ježíše Krista není nudný, ale naopak cestou k největší radosti. Věnuje se v ní otázkám jako: Proč musel Ježíše zemřít?, Jak by mě Bůh mohl milovat?, Jak bych mohl milovat Boha, když dopouští tolik zla?, a dalším.

Autor: John Piper

ODKAZ KE STAŽENÍ: - ZDE -

Evangelium

Autor knihy si všímá upínání se k pragmatismu v protestantských církvích v tomto čase. Obává se, že i v dobrém úmyslu provedený úkrok od přímých - prostých - biblických pravd vykoná stejnou práci, jako modernismus na konci 19. století - totiž, že vykrade skutečný život věřícího lidu a zmrzačí evangelikální sbory. Své postoje autor podepírá citáty z Písma, často porovnává slova Bible s tendencemi hromadně přijímanými moderními vůdci křesťanských sborů; trpělivě vysvětluje, že posun cílů a prostředků od učení apoštolů, byť v dobré víře - a zároveň vážné slepot - je ze samé podstaty věcí smrtící.

Autor: Otakar Vožeh
Počet stran: 135

ODKAZ KE STAŽENÍ: - ZDE -

Kniha odpovědí

Kniha zabývající se odpověďmi, které mohou přijít na mysl, kdy přemýšlíme o víře, o našem životě, o tom, kde jsme se zde vzali a proč vůbec existujeme. Existuje Bůh? Co evoluce? Jak to bylo s dinosaury? Na tohle všechno a další životně důležité otázky autoři poskytují odpověď. Kniha je uzavřena praktickým závěrem.

Autor: kolektiv autorů (Don Batten, Ken Ham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland)
Formát: A5
Počet stran: 264

ODKAZ KE STAŽENÍ: - ZDE -

Povinnosti rodičů

Ve své knihe odhaluje J. C. Ryle ten nejlepší způsob, jak vychovávat děti, tedy s Kristem v srdci. Ukazuje, jaké povinnosti mají všichni křesťanští rodiče vůči dětem, které jim Bůh svěřil. Ryle nám dává praktické rady, jak vychovávat děti a učí nás, jak můžeme své děti milovat, aniž bychom je rozmazlovali. I když kniha byla napsána v roce 1888, obsahuje nadčasovou pravdu založenou na Boží moudrosti. Ve svém přístupu ke zbožné výchově dětí Ryle udržuje lásku a kázeň v dokonalé rovnováze.

Autor: J.C. Ryle
Počet stran: 92

ODKAZ KE STAŽENÍ: - ZDE -

Pozadí a teologie Alfa kurzů

Práce se snaží zmapovat historické předchůdce, ve kterých mají kurzy své kořeny, jako je charismatické a skupinkové hnutí a popsat na nich zejména eklesiologii, christologii a pneumatologii Kurzů Alfa. Na základě těchto poznatků chce pak analyzovat i programové cíle kurzů, které mají ambici napomáhat k vytváření viditelné jednoty církve, která má, skrze jednotné svědectví, přispět k christianizaci jednotlivých národů, ve kterých se Kurzy Alfa pořádají. Součástí práce je i přehled kritických postřehů…

Tato studie byla obhájena jako diplomová práce z předmětu komparativní eklesiologie na katedře systematické teologie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Autor: PharmDr. Mgr.Bc. Aleš Franc, Ph.D.
Formát: A5
Počet stran:100

ODKAZ KE STAŽENÍ: - ZDE -