Prosíme, berte na vědomí následující změnu programu bohoslužeb. Z důvodů nařízení Z důvodů opatření vlády v souvislosti se současnou zdravotní situací a zákazem akcí pro větší počet osob budeme pořádat dvě nedělní bohoslužby, konkrétně v 9 a v 11 hodin. Pokud jste hosté, prosíme, abyste nás kontaktovali e-mailem na krestanevkurimi@gmail nebo zavolali na telefonní číslo 608142552 a řekli nám na kterou z nich přijdete. Věříme, že ani rozruch kolem současného dění nás neodvede od touhy a radosti ze společného uctívání Pána a Spasitele skrze bohoslužby, společné písně i kázání Božího slova. Těšíme se na vás dokud nebude možné se scházet klasicky jako doposud. Toužíme ale po tom být zodpovědní a obezřetní vůči našim bližním, protože si uvědomujeme závažnost situace.

Každou neděli od 9:45 hodin se scházíme společně ve prostorách sboru na Legionářské 281, Kuřim ke společným bohoslužbám. Shromáždění trvá přibližně hodinu a půl, poté pokračujeme neformálním obecenstvím.

Připomínáme si a oslavujeme, že náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus v neděli po svém ukřižování vstal z mrtvých a žije. Díky tomu máme naději, že věříce v Něj máme odpuštěné hříchy a věčný život. Společně se scházíme, abychom uctívali Boha jak písněmi, modlitbami, tak i především kázáním Božího slova, Bible. Přemýšlíte o víře a smyslu život? Neváhejte a navšťivte nás!

Srdečně Vás zveme na tyto pravidelné bohoslužby a rádi Vás uvidíme a budeme s Vámi trávit čas! Děti jsou v našem společenství nanejvýš vítány a součástí shromáždění je jim věnované krátké vyučování. Bohu jde především o srdce a proto na našich bohoslužbách nelpíme na určitém stylu oblékání a podobně.

Níže naleznete mapku, kde naleznete místo sboru. Při kliknutí se otevře podrobná stránka. Dále přidáváme nejnovější kázání z našich společných shromáždění.