Každou neděli od 9:45 hodin se scházíme společně ve prostorách sboru na Legionářské 281, Kuřim ke společným bohoslužbám. Shromáždění trvá přibližně hodinu a půl, poté pokračujeme neformálním obecenstvím. Veškerá kázání jsou nahrávána a záznamy jsou publikovány na náš YouTube kanál a zde na webové stránky.

Připomínáme si a oslavujeme, že náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus v neděli po svém ukřižování vstal z mrtvých a žije. Díky tomu máme naději, že věříce v Něj máme odpuštěné hříchy a věčný život. Společně se scházíme, abychom uctívali Boha jak písněmi, modlitbami, tak i především kázáním Božího slova, Bible. Přemýšlíte o víře a smyslu život? Neváhejte a navšťivte nás!

Srdečně Vás zveme na tyto pravidelné bohoslužby a rádi Vás uvidíme a budeme s Vámi trávit čas! Děti jsou v našem společenství nanejvýš vítány a součástí shromáždění je jim věnované krátké vyučování. Bohu jde především o srdce a proto na našich bohoslužbách nelpíme na určitém stylu oblékání a podobně.

Níže naleznete mapku, kde naleznete místo sboru. Při kliknutí se otevře podrobná stránka. Dále přidáváme nejnovější kázání z našich společných shromáždění.