#39 Překážky pro následování Krista | Matouš 8:18-22

Matouš 8:18-22 ‘Když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: “Učiteli, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.” A Ježíš mu řekl: “Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.” Jiný z [jeho] učedníků mu řekl: “Pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce.” Ježíš mu však řekl: “Následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé.”’

Přidat komentář