#40 Proč jste ustrašení? | Matouš 8:23-27

Matouš 8:23-27 ‘Pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal. I přišli [jeho učedníci] , vzbudili ho a řekli: “Pane, zachraň [nás], hyneme!” Řekl jim: “Proč jste ustrašení, vy malověrní?” Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný klid. Lidé užasli a říkali: “Kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají?”’

Přidat komentář