#20 Nezcizoložíš | Matouš 5:27-30

Matouš 5:27-30 '“Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům] : "Nezcizoložíš." Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak , že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých […]

Continue reading

#19 Nezavraždíš | Matouš 5:21-26

Matouš 5:21-26 „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: , Nezavraždíš.‘ Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se [bez příčiny] hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ,Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ,Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář […]

Continue reading