#37 Ježíšova dobrota a moc | Matouš 8:1-4

Matouš 8:1-4 ‚Když sestoupil z hory, vydaly se za ním velké zástupy. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: “Chci, buď očištěn.” A hned byl očištěn od svého malomocenství. A hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal: “Pane, chcešli, jsi mocen mne očistit.” Ježíš mu řekl: “Hleď, abys o tom nikomu neřekl. Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal, jim na svědectví.”‘

Přidat komentář