#04 Naplněná proroctví | Matouš 2:13-23

► ODEBÍREJTE NOVINKY!
https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

► Všechna kázání z této série naleznete zde:

► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY:

► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde:

► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde:

Kanál playlistů na Spotify

► http://www.krestanekurim.cz
► https://www.facebook.com/krestanekurim

———————————-
Matouš 2:13-23
‘Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu Pánův anděl a řekl: “Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil.” On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo,co bylo řečeno od Pána skrze proroka: “Z Egypta jsem povolal svého syna.” Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí, od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů. Tehdy se naplnilo,co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: “Hlas v Ráma bylo slyšet, [nářek a] pláč a velké bědování; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není.” Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: “Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť ti, kteří ukládali dítěti o život, již zemřeli.” On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země. Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam odejít. Na pokyn ve snu odešel do oblasti Galileje. I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky: “Bude nazýván Nazaretský. “‘