#04 Zdravý duchovní život | 2 Timoteova 2:1-7

Kázání z neděle 23.2.2020.

2 Timoteova 2:1-7
Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění.