#05 Charakter Božího slova – Žalm 19 | Žalmy

Biblická hodina 13.2.2020.

Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou.Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. (Žalm 19:1, 8)