#05 Jak vytrvat v těžké službě | 2 Timoteovi 2:8-10

Kázání z neděle: 8.3.2020.

2 Timoteovi 2:8 – 10
Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou.

Komentáře jsou uzavřeny .