#12 Neurážejte jeden druhého | Jakub 4:11-12

Kázání z neděle 1.3.2020. Káže: Jonathan Moorhead.

Jakub 4:11-12
Bratři, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti Zákonu a soudí Zákon. Jestliže však soudíš Zákon, nejsi činitelem Zákona, nýbrž soudcem. Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž soudíš bližního?

Komentáře jsou uzavřeny .