#13 Čtyři úvahy o budoucnosti | Jakub 4:13-17

Kázání z neděle 1.3.2020. Káže Jonathan Moorhead.

Jakub 4:13-17
Nuže nyní vy, kteří říkáte: ,Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat‘ — nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Místo toho byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono.“Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích.