Závazky křesťanského života | Římanům 12:1-2

Zpět do série kázání

K čemu je křesťan volán Bohem a jaký má být jeho život? Káže bratr Milan Bulák.

Římanům 12:1-2
Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.