#01 Co je církev? | Zdravá církev

Káže br. kazatel Radek Kolařík

1. Petrova 2:9-10
Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy, kdysi ,Ne-lid‘, jste nyní lid Boží; vy, kdysi, Ne-slitovaní‘, jste však nyní došli slitování.

Napsat komentář