#01 Ježíšův královský rodokmen | Matouš 1:1-17

Kázáno: 2.8.2020
Káže: Radek Kolařík
► ODEBÍREJTE NOVINKY!
https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

► Všechna kázání z této série naleznete zde:

► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY:

► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde:

► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde:

Kanál playlistů na Spotify

► http://www.krestanekurim.cz
► http://www.krestanekurim.cz/spotify
► https://www.facebook.com/krestanekurim
———————————-
Matouš 1:1-17
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Farese a Záru z Támary, Fares zplodil Chesróma, Chesróm zplodil Arama. Aram zplodil Amínadaba, Amínadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmóna, Salmón zplodil Bóaza z Rachaby, Bóaz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Isaje, Isaj zplodil Davida krále.

[Král] David zplodil Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiu, Abia zplodil Asafa, Asaf zplodil Jóšafata, Jóšafat zplodil Jórama, Jóram zplodil Uziáše, Uziáš zplodil Jótama, Jótam zplodil Achaza, Achaz zplodil Ezechiáše, Ezechiáš zplodil Manasese, Manases zplodil Amose, Amos zplodil Joziáše, Joziáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí.
Po babylonském zajetí Jechoniáš zplodil Salathiela, Salathiel zplodil Zorobabela, Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eljakima, Eljakim zplodil Azóra. Azór zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mattana, Mattan zplodil Jákoba. Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylonské zajetí čtrnáct a od babylonského zajetí do Krista čtrnáct.

Přidat komentář