#01 Vlastnímu synu ve víře | 1. Timoteovi 1:1-2

1. Timoteovi 1:1-2
Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce [našeho] a Krista Ježíše, Pána našeho.

Napsat komentář