#02 Evangelium | Zdravá církev

Káže br. kazatel Radek Kolařík

Filipským 1:27-29
Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych, přijdu-li k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom Duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli;

Napsat komentář