#02 Královo zázračné narození | Matouš 1:18-25

Kázáno 9.8.2020
► ODEBÍREJTE NOVINKY!
https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

► Všechna kázání z této série naleznete zde:

► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY:

► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde:

► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde:

Kanál playlistů na Spotify

► http://www.krestanekurim.cz
► https://www.facebook.com/krestanekurim

———————————-
Matouš 1:18-25
‚S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně. Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: “Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.” To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: „Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel“, což v překladu znamená: „Bůh s námi.“ Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu. Ale nepoznal ji, dokud neporodila [svého prvorozeného] syna. A dal mu jméno Ježíš.‘

Přidat komentář