#02 Pavlův modlitební život | Filipskym 1:3-11

Kázáno: 19.7.2020
► ODEBÍREJTE NOVINKY!
https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

► Všechna kázání z této série naleznete zde:

► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY:

► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde:

► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde:

Kanál playlistů na Spotify

► http://www.krestanekurim.cz
► https://www.facebook.com/krestanekurim

———————————-
Filipským 1:3-11
‚naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův, A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci; jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. nad vaší účastí na díle evangelia od prvního dne až doposud. a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás ‚

Přidat komentář