#03 Milovat druhé | 1. Janova 2:7-14

1. Janova 2:7-14. Milovat druhé není pouze Boží přikázání, které se máme snažit následovat. Je to něco, co ukazuje na skutečné znovuzrození člověka. Křesťané poznali Boží lásku a proto milují i druhé.

Napsat komentář