#03 Radost z nalezení Krista | Matouš 2:1-12

Kázáno 16.8.2020
► ODEBÍREJTE NOVINKY!
https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

► Všechna kázání z této série naleznete zde:

► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY:

► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde:

► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde:

Kanál playlistů na Spotify

► http://www.krestanekurim.cz
► https://www.facebook.com/krestanekurim

———————————-
Matouš 2:1-12
‚Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: “Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.” Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Shromáždil všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli: “V judském Betlémě; neboť tak je napsáno skrze proroka: „A ty, Betléme,“ země Judova, vůbec nejsi „nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izrael.“” Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala, poslal je do Betléma a řekl: “Jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě; a jakmile je naleznete, oznamte mi to , abych se mu i já přišel poklonit.” Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem , kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou.‘

Přidat komentář