#04 Dokonalé spojení | 1. Korintským 1:10-17

1. Korintským 1:10-17 Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku. Neboť lidé z domu Chloé mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. Mluvím o tom, že každý z vás říká: ,Já jsem Pavlův‘, ,Já zase Apollův‘, ,Já zase Kéfův ‘, ,A já Kristův‘. Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno? Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gaia nikoho z vás nepokřtil, aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno. Pokřtil jsem i Štěpánův dům. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho jiného pokřtil. Neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn.

Přidat komentář