#04 O lásce k bližnímu | Podobenství

Lukáš 10:30-35

Celý playlist na téma Podobenství najdete zde:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Web:

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim.cz

Lukáš 10:30-37
„A kdo je můj bližní?“Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně [se tam objevil] i levita; když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je, položil ho na svého mezka, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul dva denáry, dal je hostinskému a řekl: ,Postarej se o něj, a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet.‘Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“On řekl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“

Přidat komentář