#05 Bože můj, proč jsi mne opustil? | Ježíšovy výroky z kříže

Matouš 27: 45-49

Celý playlist z této série najdete zde:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Web:

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim

Matouš 27: 45-49
Od šesté hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny deváté. Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest: ,Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „Ten člověk volá Eliáše.“

Napsat komentář