#06 O Věrnosti | Podobenství

Matouš 25:1-13

Celý playlist na téma Podobenství najdete zde:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Web:

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim.cz

Matouš 25:1-13
„Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: ,Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: ,Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!‘Ale rozumné odpověděly: ,Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!‘Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: ,Pane, pane, otevři nám!‘Ale on odpověděl: ,Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. “

Přidat komentář