#07 O správcovství | Podobenství

Lukáš 16:1-13

Celý playlist na téma Podobenství najdete zde:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Web:

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim.cz

Lukáš 16:1-13
Učedníkům také říkal: „Byl jeden bohatý člověk, který měl správce, a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ,Co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být správcem.‘Správce si řekl: ,Co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství.‘A zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ,Kolik dlužíš mému pánovi?‘On řekl: ,Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ,Vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš padesát.‘Pak řekl druhému: ,Ty dlužíš kolik?‘ On řekl: ,Sto měr pšenice.‘ Říká mu: ,Vezmi svůj úpis a napiš osmdesát.‘A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. A já vám pravím: Učiňte si přátele z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

Přidat komentář