#07 Pracovník, který se nemusí stydět | 2 Timoteovi 2:14-19

Kázání z neděle: 29.3.2020

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

 

2 Timoteovi 2:14-19

‚Toto připomínej a před tváří Boží zapřísahej bratry , aby se nepřeli o slova. K ničemu to ne ní, jen ke zkáze posluchačů. Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Vyhýbej se prázdným světským řečem, neboť ti, kdo tak mluví, budou stále víc postupovat k bezbožnosti a jejich nauka se bude šířit jako sněť. Patří k nim i Hymenaios a Filétos, kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že vzkříšení již nastalo, a tím u některých podvracejí víru. Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: „Pán zná ty, kdo jsou jeho“, a „ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno“.‘

Přidat komentář